** Ở loài ngô, khi giao phấn giữa bố mẹ đều thuần chủng là ngô có râu và ngô không râu, đời F2 xuất hiện 3507 ngô có râu, 234 ngô không râu.

Kiểu gen của P là:

A.

AAbb x aaBB.

B.

AABB x aabb.

C.

AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AABB x aabb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...