Ở kỉ Tam điệp, đại Trung sinh có sự phân hóa của:

A.

Bò sát.

B.

Bò sát khổng lồ.

C.

Lưỡng cư.

D.

Côn trùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bò sát khổng lồ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...