Ở khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp (năm 2005) khoảng:

A.

3,2%.

B.

5,3%.

C.

6,9%.

D.

7,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,3%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...