Ở khoai tây có 2n = 48. Người ta phát hiện một nhóm tế bào ở đỉnh sinh trưởng chồi khoai tây lại có 96 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể này phát sinh trong quá trình

A.

thụ tinh.

B.

giảm phân.

C.

nguyên phân.

D.

giảm phân hoặc nguyên phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nguyên phân

vì các tế bào sinh dưỡng chỉ có khả năng nguyên phân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...