Ở giai đoạn vượn người, có hóa thạch chủ yếu nào?

A.

Crômanhôn.

B.

Pitêcantrôp, Xinantrôp.

C.

Nêanđectan.

D.

Driôpitec, Ôxtralôpitec.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Driôpitec, Ôxtralôpitec.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...