Ở giai đoạn đầu quá trình phát sinh loài người (từ vượn người đến người Cổ Homo), nhân tố nào sau đây đóng vai trò chủ yếu?

A.

Nhân tố xã hội.

B.

Chọn lọc tự nhiên.

C.

Phân li tính trạng.

D.

Nhân tố sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhân tố sinh học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...