** Ở gà, gen M qui định tính trạng lông vằn là trội so với gen m qui định lông đen. Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen được F1 đồng loạt lông vằn. Cho gà F1 tạp giao lẫn nhau, được F2 có các kiểu hình: 50 gà lông vằn và 16 gà mái lông đen. Biết gen qui định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.

Kiểu gen trong phép lai P là:

A.

XMXm x XmY.

B.

XMXM x XmY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XMXM x XmY.

Gà mái lông đen P chỉ có một kiểu gen là XmY.

Gà trống lông vằn P có một trong 2 kiểu gen là XMXM hoặc XMXm.

Mà F1 đồng loạt lông vằn có kiểu gen là XMXm, XMY.

Do đó gà mái F1 nhận của gà bố P một giao tử có nhiễm sắc thể XM.

Gà trống F1 cũng nhận của bố P một giao tử có nhiễm sắc thể XM.

Vậy gà trống P có kiểu gen XMXM.

Phép lai P giữa gà trống lông vằn và gà mái lông đen là XMXM x XmY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...