** Ở gà, gen M qui định tính trạng lông vằn là trội so với gen m qui định lông đen. Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen được F1 đồng loạt lông vằn. Cho gà F1 tạp giao lẫn nhau, được F2 có các kiểu hình: 50 gà lông vằn và 16 gà mái lông đen. Biết gen qui định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.

Phép lai của F1 là:

A.

XMXM  x   XmY.

B.

XmXm  x  XmY.

C.

XMXm  x   XmY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

XMXm  x   XmY.

Con mái F1 lông vằn có kiểu gen XMY.

Mà F2 được tỉ lệ 50 gà lông vằn : 16 gà lông đen ≈ 3 : 1.

Gà mái lông đen F2 có kiểu gen XmY sẽ nhận của gà mẹ F1 một nhiễm sắc thể Y, nhận của gà bố F1 1 giao tử có Xm.

Mà gà bố F1 lông vằn → kiểu gen của bố F1 là XMXm.

Phép lai F1 là: XMXm x XMY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...