** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Phép lai nào cho nhiều biến dị kiểu gen nhất?

A.

XAXaBB x XAYBb và XAXaBb x XaYBb.

B.

XAXaBb x XAYBb và XAXaBb x XaYBb.

C.

XAXaBb x XaYBb. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...