** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

F1 xuất hiện 1 gà trống lông đốm, mào to; 1 gà trống lông đốm, mào nhỏ; 1 gà mái lông đen, mào to; 1 gà mái lông đen, mào nhỏ. Kiểu gen của P sẽ là:

A.

XAXaBb x XaYbb.

B.

XAYBb x XaXabb hoặc XaXaBb x XAYbb. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XAYBb x XaXabb hoặc XaXaBb x XAYbb. 

F1 xuất hiện tất cả gà mái lông đen kiểu gen XaY. Suy ra bố có kiểu gen XaXa.

F1 xuất hiện tất cả gà trống lông đốm, kiểu gen của gà mẹ phải XAY.

F1 xuất hiện tỉ lệ .

Suy ra kiểu gen của bố mẹ là: Bb x bb.

Vậy, kiểu gen của bố mẹ về cả hai tính trạng có thể XAYBb x XaXabb hoặc XAYbb x XaXaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...