Ở động vật, ưu thế lai được duy trì và củng cố bằng cách:

A.

sử dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng.

B.

cho tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ.

C.

chỉ cho các cá thể F1  lai với nhau.

D.

dòng phương pháp lai luân phiên, cho F1 lần lượt lai trở lại với bố hoặc mẹ ban đầu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dòng phương pháp lai luân phiên, cho F1 lần lượt lai trở lại với bố hoặc mẹ ban đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...