Ở Đông Dương, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã làm gì đối với các cơ quan dân cử

A.

Sửa đổi luật bầu cử.

B.

Sửa đổi đôi chút luật bầu cử.

C.

Nới rộng quyền tự do báo chí.

D.

Nới rộng quyền tự do dân chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sửa đổi đôi chút luật bầu cử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...