Ở độ cao nào sau đây gia tốc rơi tự do chỉ bằng phân nửa gia tốc rơi trên mặt đất? Cho bán kính Trái Đất là R.

A.

h = ( − 1)R.

B.

h = R.

C.

h = ( + 1)R.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

h = ( − 1)R.

Gia tốc ở mặt đất và độ cao h là:

          .

h = ( − 1)R.

   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...