Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái sơ khai cần thiết để tạo ra 10000 hạt đậu tương lần lượt là

A.

12500 và 10000.

B.

3125 và 10000.

C.

3125 và 2500.

D.

12500 và 250000.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...