Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái sơ khai cần thiết để tạo ra 10000 hạt đậu tương lần lượt là

A.

12500 và 10000.

B.

3125 và 10000.

C.

3125 và 2500.

D.

12500 và 250000.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3125 và 10000.

- 10000 hạt đậu tương được hình thành từ 10000 hợp tử.

- 10000 hợp tử được hình thành từ 10000 tinh tử thụ tinh với 10000 tế bào trứng (nằm trong 10000 noãn).

Một tế bào mẹ hạt phấn qua giảm phân sẽ cho ra 4 hạt phấn chín. Và hiệu quả thụ tinh của hạt phấn chỉ còn 80%. Vậy số hạt phấn cần thiết là:

  : 4 = 3125.

Vì hiệu quả thụ tinh của noãn là 100%. Vậy số lượng noãn được tạo ra hay số tế bào trứng được tạo ra cũng chính bằng số tế bào trứng tham gia thụ tinh và bằng 10000.

Một tế bào mẹ của đại bào tử (tế bào sinh dục cái sơ khai đã qua môi trường cung cấp) qua giảm phân chỉ cho 1 tế bào trứng. Vậy số tế bào sinh dục cái sơ khai đã qua vùng sinh sản cũng chính bằng số tế bào trứng và bằng 10000.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...