Ở đậu Hà Lan, bình thường bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nghiên cứu tế bào học người ta phát hiện một số tế bào sinh dưỡng có 13 nhiễm sắc thể. Các tế bào này bị đột biến 

A.

thể ba nhiễm.

B.

thể khuyết nhiễm.

C.

thể một nhiễm kép.

D.

thể một nhiễm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...