Ở cuối đoạn trích, Trương Ba quyết định trả xác cho anh hàng thịt. Đây là hành động chứng tỏ điều gì?

A.

Cách sống dễ dàng buông xuôi, phó mặc số phận của Trương Ba.

B.

Quan niệm sống đúng đắn của Trương Ba.

C.

"Quan niệm sống đúng đắn của Trương Ba." và "Cách sống dễ dàng buông xuôi, phó mặc số phận của Trương Ba"

D.

Tất cả các đáp án đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quan niệm sống đúng đắn của Trương Ba.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...