Ở con thằn lằn (thạch sùng), cơ quan nào sau khi mất một phần sẽ có sự phân chia tế bào giúp tái tạo lại cơ quan đó?

A.

Đuôi.

B.

Đầu.

C.

Chân.

D.

Cổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đuôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...