Ở con thằn lằn (thạch sùng), cơ quan nào sau khi mất một phần sẽ có sự phân chia tế bào giúp tái tạo lại cơ quan đó?

A.

Đuôi.

B.

Đầu.

C.

Chân.

D.

Cổ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...