** chuột, khi nghiên cứu về màu sắc lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Người ta thực hiện một số phép lai và thu đưc kết quả như sau:

Phép lai 1: Cho chuột lông trắng x chuột lông trắng

→ F1: 78 chuột lông trắng : 12 chuột lông đen : 13 chuột lông xám.

Phép lai 2: Cho chuột lông trắng x chuột lông xám

 F1: 19 chuột lông trắng : 9 chuột đen : 10 chuột lông xám.

Phép lai 3: Cho chuột lông trắng x chuột lông đen

 F1: 48 chuột lông trắng : 35 chuột lông đen : 12 chuột lông xám.

Biết rằng chuột lông xám mang các gen đồng hợp lặn.

Kiểu gen của chuột bố mẹ trong phép lai 3 là:

A.

AaBb x AaBb.

B.

AaBb x aaBb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...