** chuột, khi nghiên cứu về màu sắc lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Người ta thực hiện một số phép lai và thu đưc kết quả như sau:

Phép lai 1: Cho chuột lông trắng x chuột lông trắng

→ F1: 78 chuột lông trắng : 12 chuột lông đen : 13 chuột lông xám.

Phép lai 2: Cho chuột lông trắng x chuột lông xám

 F1: 19 chuột lông trắng : 9 chuột đen : 10 chuột lông xám.

Phép lai 3: Cho chuột lông trắng x chuột lông đen

 F1: 48 chuột lông trắng : 35 chuột lông đen : 12 chuột lông xám.

Biết rằng chuột lông xám mang các gen đồng hợp lặn.

Kiểu gen của chuột bố mẹ trong phép lai 2 là:

A.

AaBb x aabb.

B.

AaBb x aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AaBb x aabb.

 Tỉ lệ kiểu hình của phép lai là 19 chuột trắng : 9 chuột đen : 10 chuột xám ≈ 2 : 1 : 1 = 4 tổ hợp = 4 x 1 = 2 x 2.

Chuột lông xám trong phép lai có kiểu gen aabb chỉ cho 1 loại giao tử ab → cá thể kia phải có 4 loại giao tử nên có kiểu gen AaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 15

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...