** Ở chim, P thuần chủng, lông dài, xoăn lai vớí lông ngắn, thẳng đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn,thẳng; 5 chim lông dài, thẳng; 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Kiểu gen của chim mái đem lai với chim trống F1

A.

aaXbY hay bbXaY.

B.

.

C.

AaXBY.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

F1 đồng tính lông dài, xoăn tất cả các tính trạng lông dài (A), xoăn (B) trội so với lông ngắn (a), thẳng (b).

Lớp chim, con trống mang XX, con mái mang XY.

Quy ước gen.

Tất cả chim trống F2 đều lông dài xoăn nên kiểu gen của chim mái đem lai với chim trống F() phải là: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...