Ở các nút mạng của tinh thể natri clorua là :

A. phân tử NaCl.
B. các ion Na+, Cl.
C. các nguyên tử Na, Cl.
D. các nguyên tử và phân tử Na, Cl2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...