Ở các nước đang phát triển chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ vì: 

A.

Cơ sở thức ăn không ổn định 

B.

Cơ sở vật chất còn lạc hậu 

C.

Công nghiệp chế biến chưa phát triển 

D.

Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế    

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cơ sở thức ăn không ổn định 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...