Ở các loài giao phối, tổ chức loài có tính chất tự nhiên và toàn vẹn hơn ở những loài sinh sản đơn tính hay sinh sản vô tính vì:

A.

Số lượng cá thể ở những loài giao phối thường rất lớn.

B.

Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn.

C.

Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt sinh sản.

D.

Các loài giao phối có tính ổn định hơn về mặt tổ chức cơ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các loài giao phối có quan hệ ràng buộc về mặt sinh sản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...