Ở các điều kiện bình thường (t = 00C, p = 1 atm hay 760 mmHg) một kilômol khí bất kì, không phụ thuộc vào thành phần hóa học, chiếm một thể tích bằng:

A.

22,4 m3.

B.

22,4 cm3.

C.

22,4 lít.

D.

2,24 m3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

22,4 m3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...