Ở cà chua gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

A.

         AA x Aa.

B.

         Aa x Aa.

C.

         Aa x aa.

D.

         Aa x aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Aa X Aa=> 3A-(1AA:2Aa):1aa(1aa)

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...