** Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội so vi gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn là trội so vi gen b quy định quả bầu. Các gen liên kết hoàn toàn.

Tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả đỏ, bầu : 50% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, tròn xuất hiện ở phép lai:

A.

.

B.

hoặc .

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...