** cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so vi gen a quy định cà chua quvàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so vi gen b qui định cà chua quả bu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Khi bố mẹ có kiểu gen  cho tỉ lệ kiểu hình là :

A.

75% quả đỏ, bầu : 25% quả vàng, tròn.

B.

50% quả đỏ, tròn : 50% quả vàng, bầu.

C.

50% quả đỏ, bầu : 50% quả vàng, tròn.

D.

75% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, bầu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...