** cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so vi gen a quy định cà chua quvàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so vi gen b qui định cà chua quả bu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Số kiểu gen có thể có từ sự tổ hợp giữa các gen trên:

A.

9.

B.

10.

C.

4.

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...