** cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so vi gen a quy định cà chua quvàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so vi gen b qui định cà chua quả bu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Số kiểu gen có thể có từ sự tổ hợp giữa các gen trên:

A.

9.

B.

10.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10.

Theo sơ đồ phân nhánh Aucrbac tạo ra các kiểu tổ hợp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...