Ở cà chua 2n = 14. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 16 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là:

A.

2n-1-1.                                 

B.

2n+1.                                 

C.

2n+1+1.                                 

D.

2n - 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thể đột biến có 16NST = 2n +2 = 2n +1+1.

Vậy đáp án đúng là C          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...