** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng :  6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng.

Cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể thứ năm, được F2 có 259 tằm đực kén dài, màu trắng : 87 tằm đực kén ngắn, màu trắng : 262 tằm cái kén dài, màu vàng : 85 tằm cái kén ngắn, màu vàng. Kiểu gen của cá thể thứ năm là 

A.

aabbXDXD.

B.

AaBbXdXhoặc aabbXdXd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBbXdXhoặc aabbXdXd.

+ Tính trạng kích thước kén phân li 3 dài : 1 ngắn

 F1: AaBb x AaBB hoặc AaBb x aabb.

+ Tính trạng màu sắc kén phân li 1 trắng : 1 vàng

 F1: XDY x XdXd.

+ Kết hợp 2 tính trạng, kiểu gen cá thể thứ năm là AaBBXdXd hoặc aabbXdXd.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...