** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng :  6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng.

Dùng con đực F1 giao phối với cá thể thứ nhất, thu được F2 có 567 tằm kén dài, màu trắng : 188 tằm kén dài, màu vàng : 191 tằm kén ngắn, màu trắng : 63 tằm kén ngắn, màu vàng. Kiểu gen cá thể thứ nhất là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

6.

B.

1.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2

+ Tính trạng kích thước kén phân li 3 kén dài : 1 kén ngắn

Kiểu gen F1: AaBb x AaBB hoặc AaBb x aabb.

+ Tính trạng màu kén phân li 3 : 1  F1: XDXd x XDY.

+ Kết hợp cả 2 tính trạng, kiểu gen cá thể thứ nhất là: AaBBXDY hoặc aabbXDY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...