** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng : 6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng.

Cho rằng tính trạng màu kén do cặp alen Dd quy định. Kiểu gen của F1 về tính trạng này là

A.

♀ XDXd x ♂ XDY.

B.

Dd x Dd.

C.

♂ XDXd x ♀ XdY.

D.

♂ XDXd x ♀ XDY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

♂ XDXd x ♀ XDY.

Ở tằm, con đực mang cặp NST giới tính XX, con cái mang cặp NST giới tính XY.

F2 phân li 1 : 2 : 1  XDXd x ♀ XDY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...