Ở bò, màu lông do 1 gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, A: lông màu vàng, a: lông lang trắng đen. Một quần thể gồm 12000 cá thể, trong đó có 11730 con lông vàng. Số cá thể có kiểu gen dị hợp là:

A.

3840.

B.

8670.

C.

2700.

D.

3060.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3060.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...