Ở Anh có hai đảng thay nhau cầm quyền, đó là hai đảng nào?

A.

Đảng tự do và đảng cộng hoà 

B.

Đảng tự do và đảng bảo thủ

C.

Đảng dân chủ và đảng bảo thủ 

D.

Đảng tự do và đảng dân chủ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng tự do và đảng bảo thủ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...