Ở 27°C thể tích của một lượng khí là 6 (l). Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 227°C khi áp suất không đổi là

A.

8 (l).

B.

10 (l).

C.

15 (l).

D.

50 (l).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10 (l).

= 10 (l).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...