Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là “Đất nước của triệu người khất thực” trong những năm đầu sau Chiến

 tranh thế giới thứ 2?

A.

Cộng hòa dân chủ Đức

B.

Tiệp Khắc

C.

Rumani

D.

Hunggari

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hunggari

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...