Nước ta với đường lối đa phương hóa trong hoạt động kinh tế đối ngoại được thể hiện thông qua:

A.

Xuất khẩu hàng nông sản nhiệt đới giảm.

B.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực dịch vụ.

C.

Mở rộng thị trường sang các nước phát triển.

D.

Xuất khẩu nhiều máy móc thiết bị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mở rộng thị trường sang các nước phát triển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...