Nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám ở vào tình thế:

A.

Bị các nước đế quốc bao vây và cấm vận

B.

Vô cùng khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc”

C.

Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

D.

Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vô cùng khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc”

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...