Nước ta có nhiều sông, nhưng hệ thống sông nào có tiềm năng thủy điện lớn nhất?

A.

Hệ thống sông Hồng.

B.

Sông Cửu Long.

C.

Hệ thống sông Đồng Nai.

D.

Sông Mã, sông Chu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hệ thống sông Hồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...