Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú do:

A.

Lãnh thổ kéo dài 15 vĩ độ.

B.

Vị trí tiếp giáp giữa các vành đai sinh khoáng của thế giới.

C.

Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới.

D.

Vị trí nằm trên đường di lưu của các loài sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú do vị trí nằm trên đường di lưu của các loài sinh vật nên sinh vật phong phú về thành phần loài.

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...