Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp lúa nước, đẩy mạnh tăng vụ là do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc.         

B.

Khí hậu phân hóa theo độ cao.

C.

Khí hậu có nền nhiệt ẩm cao.        

D.

Có diện tích đất feralit rất lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Khí hậu nước ta với nền nhiệt ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp lúa nước, đẩy mạnh tăng vụ (sgk Địa lí 12 trang 47).

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...