Nước ta có bình quân đất tự nhiên trên đầu người vào loại thấp, chỉ đạt khoảng:

A.

0,3 ha/người.

B.

0,4 ha/người.

C.

0,5 ha/người.

D.

0,6 ha/người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,4 ha/người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...