Nước ta có bao nhiêu triệu ha tấc đồi núi đang bị thoái hóa?

A.

4 triệu

B.

5 triệu

C.

6 triêu

D.

7 triệu

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5 triệu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...