Nước ta có bao nhiêu triệu ha tấc đồi núi đang bị thoái hóa?

A.

4 triệu

B.

5 triệu

C.

6 triêu

D.

7 triệu

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...