Nước Pháp gia nhập vào khối thị trường chung Châu Âu vào năm nào?

A.

Năm 1958

B.

Năm 1957

C.

Năm 1978

D.

Năm 1981

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1957

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...