Nước Gia-ven là sản phẩm của quá trình:

A.

Sục khí clo vào vôi sữa.

B.

Cho dung dịch NaOH loãng tác dụng với khí clo.

C.

Điện phân dung dịch NaOH có vách ngăn giữa hai điện cực.

D.

Điện phân nóng chảy NaOH không có vách ngăn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cho dung dịch NaOH loãng tác dụng với khí clo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...