Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

A.

Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.

B.

Từ mạch gỗ sang mạch rây.

C.

Từ mạch rây sang mạch gỗ.

D.

Qua mạch gỗ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Qua mạch gỗ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...