nước của một giếng khoan có chứa các hợp chất của sắt, thường gặp ở dạng cation Fe2+ và anion:

A.

CO32-

B.

Cl-

C.

NO2-

D.

HCO3-

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCO3-

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...