Nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan thành lập vào năm nào? 

A.

1941

B.

1942

C.

1943

D.

1944

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D: 1944

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...