Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

A.

Tháng 9 - 1949.

B.

Tháng 9 - 1948.

C.

Tháng 8 - 1948.

D.

Tháng 10 - 1949.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...