Nung nóng m (gam) hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 (lít) khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A.

48,3.

B.

57,0.

C.

45,6.

D.

36,7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

48,3.

Do X + NaOH (dư) có giải phóng H2 chứng tỏ trong X có Al  Al dư; Fe3O4 bị khử hoàn toàn thành Fe.

Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe    (1)

 Rắn X gồm Al dư, Al2O3, Fe. Trong dung dịch NaOH dư Al và Al2O3 tan hết rắn Z là Fe.

Al + NaOH + H2 NaAlO2 + H2    (2)

nAl dư = = . = 0,1 (mol).

Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O      (3)

Dung dịch Y có NaAlO2 và NaOH dư. Khi sục CO2 (dư) vào thì:

CO2 + NaOH NaHCO3

CO2 + NaAlO2 + 2H2O Al(OH)3↓ + NaHCO3  (4)

  = = = 0,5 mol.

(pư 2) = nAl dư = 0,1 mol (pư 3) = 0,5 − 0,1 = 0,4 mol.

= (pư 3) = 0,2mol nAl (pư 1) = 2 (pư 1) = 0,15 mol.

= (pư 1) = 0,15 mol.

Vậy m = mAl + = 27.(0,4 + 0,1) + 232.0,15 = 48,3 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...